Magunkról

A megalakítás pillanatától a vállalat fő doméniumát képezte a termékek, az okiratok biztosítása és levédése, a hamisított termékek elkerülése érdekében.

Vízió a vállalat fontos célkitüzése a menedzsmenti kultúra új ágazatának az ismertetése, amely a közgazdaságtanban és a társadalomban betöltött szerepe a biztosítások, a termékek eredetiségének a levédésének a szükségletét foglalja magába. A hologramok használata egy új technológia felhasználását foglalja magába, emiatt fő helyet tölt be a termékek biztosításában, így látványosan növelve az okiratok eredetiségének a megőrzését és ezek exportálásának gyakoriságát.

A társadalomra nézve fő célkitűzésünk az, hogy megőrízzük a munka és a tulajdonos kapcsolatának a tiszteletbentartását.

A vizíó megalakításának a folyamata több év kutatás eredményét tükrözi (2003-tól kezdődően), számos konferencián, kiállításon való részvétel, számos kiemelkedő szakdolgozat megtekintése és a komoly közgazdaságtani vizsgálatok szolgáltak alapul, amelyek a biztosításra, a hitelesítésre vonatkoztak, főként a hologramok doméniumából.

Missziónkat a tulajdonjog megvédése képezi, amelyet minél szélesebb körben szeretnénk kiterjeszteni, úgy a jogi személyek, mint az egyéni személyek körében. A vállalat a nemzetközi biztonsági termékek fejlődését folyamatos prioritásként tartja, amely segítségével a termékek minél aktuálisabb levédésének a lehetőségeit biztosítja. A vállalkozás a következő pontokat tartja fontosnak: professzionazlizmus, hatékonyság, gyors kiszállítás és folytonos innovációra való hajlam, amelyek egy profizmust és erkölcsösséget eredményeznek a munkáinkban.

Évente több, mint 7%-a az öszztermelésnek vissza van utasítva a hamisítványok miatt, ahol, mint Magyarország is jelen van. A mi vállalatunk ennek megelőzését és kiküszöbölését tűzte ki célul, amely rohamosan terjed országszerte és nemzetközileg is, emiatt fontos minél professzionálisabb módszerekkel levédenünk a klienseink termékeit.

Az Ascens Filigran Kft. 31.08.2012-es dátumon egy olyan projektet zárt le, melynek neve a „Technológiai vonal, amely a hologramok előállítását szolgálja”, a projektet a Regionális Operatív Program támogatta 2007-2013 között, a 4-es prioritási tengely „A helyi és a regionális környezetben lévő üzletek támogatása”, a nagyobb beavatkozási területet képezve 4.3 „A mikrovállalkozások fejlődésének a támogatása” ahol menedzsmenti előnyt élvez a -Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium, mint Közvetítő Szervezet- Regionális Fejlesztési Ügynökség Észak-Nyugati része.

Az Ascenc Filigran csapatának értékei a következők:
professzionalizmus– a tapasztalt szakemberek és ezek tudása adja meg a csapat hitelességét, ahol az ők tevékenységeik egy újabb technológia létrehozására orientálódnak
hatékony üzletvezetés-a siker kulcsa a megfelelő mértékletességben rejlik és a humán erőforrások megfelelő kiaknázása és ezek hatékony felhasználása, ahol ezek folytonos fejlődése és újítása a cél egy minél újabb technológia felhasználásával
kommunikáció és csoportmunka-a csapatunk alapkoncepcióját jelenti, ahol mindenik egyén tevékenységét az alapos kommunikáció és a hatékony csoportmunka vezeti